Faktor yang Mempengaruhi – Siri Elektrokimia

https://youtu.be/gITnSgZ7bIAhttps://youtu.be/ebHgqQvuMOw Faktor-faktor Mempengaruhi Pemilihan Nyahcas – Siri Elektrokimia Siri elektrokimia merupakan senarai ion yang disusun mengikut tertib menaik bagi keupayaan untuk menyahcas di elektrod semasa elektrolisis. Susunan ion-ion dalam siri elektrokimia adalah seperti yang ditunjukkan di dalam carta di bawah. Pemilihan ion dalam tindak balas kimia dalam satu elektrolisis larutan akueus adalah bergantung kepada kedudukan … Read more

Elektrolisis Larutan Akueus

Elektrolisis Larutan Akueus Elektrolisis Larutan Akueus: Apabila suatu bahan larut dalam air, larutan akueus dihasilkan. Larutan akueus suatu bahan mengandungi ion-ion daripada sebatian tersebut serta ion-ion hidrogen, H+ dan ion-ion hidroksida, OH– daripada penceraian separa air. Misalnya, larutan akueus natrium klorida mengandungi ion-ion natrium dan ion-ion klorida yang terbentuk daripada penceraian natrium klorida; ion-ion hidrogen … Read more

Elektrolisis Sebatian Lebur

Elektrolisis https://youtu.be/QInRnAN8E2Q Elektrolisis ialah proses penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Bila satu sebatian ion yang ringkas dielektrolisiskan, logam terbentuk di katod dan bukan logam di anod. Misalan dalam elektrolisis kalium iodida, kalium terbentuk di katod dan iodin terbentukdi anod. Elektrod-elektrod Elektrod adalah rod-rod grafit atau kepingan-kepingan logam yang dicelupkan ke … Read more

Elektrolit dan Bukan Elektrolit

Elektrolit dan Bukan Elektrolit https://youtu.be/5ILL7a4FD4M Elektrolit Elektrolit merupakan bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik ¬†dalam keadaan lebur ¬†atau dalam larutan akueus. Semua sebatian ion merupakan elektrolit apabila lebur atau larut dalam air. Juga, asid dan alkali merupakan elektrolit apabila larut dalam air. Contoh-contoh elektrolit lebur: plumbum (II) bromida lebur, kalium iodida lebur, dan aluminium oksida … Read more