Siri Elektrokimia

Siri Elektrokimia Siri elektrokimia ialah satu siri penyusunan unsur-unsur mengikut tertib kecenderungan melepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Semakin tinggi kedudukan satu logam dalam siri elektrokimia, semakin senang logam itu membentuk ion positif. Siri elektrokimia dibina berdasarkan: perbezaan voltan bagi pasangan logam dalam sel kimia kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Perbezaan Voltan … Read more

Sel Daniel

Sel Kimia – Sel Daniel Sel Daniel direka cipta oleh ahli kimia yang bernama John Frederic Daniell pada tahun 1836. Ia dicipta untuk mengatasi masalah gelembung-gelumbung gas hidrogen yang terdapat pada sel kimia ringkas. Sel Daniell terdiri daripada elektrod zink dan kuprum. Elektrod zink terendam di dalam larutan zink sulfat (atau asid sulfurik cair) manakala elektrod kuprum … Read more

Sel Voltan

Sel Kimia Sel kimia ialah sel yang menghasilkan tenaga elektrik melalui tindak balas kimia yang berlaku di dalamnya. Contoh sel kimia ialah sel galvani (juga dikenali sebagai sel voltan). Sel kimia menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik.  Tindak Balas Kimia dalam Satu Sel Kimia Apabila 2 logam yang mempunyai keelektropositifan yang berbeza di masukkan ke dalam satu elektrolit, atom-atom … Read more

Penulenan Logam

Aplikasi Elektrolisis Dalam Industri – Penulenan Logam Kuprum ialah konduktor elektrik yang baik. Bagaimanapun, bendasing di dalam kuprum boleh menyebabkan kekonduksiannya merosot. Oleh itu, kuprum perlu ditulenkan untuk meningkatkan kekonduksian elektriknya. Di dalam industri, elektrolisis digunakan untuk menulenkan kuprum. Dalam proses penulenan kuprum, Logam kuprum yang tidak tulen dijadikan anod. Logam kuprum yang tulen dijadikan … Read more

Penyaduran Logam

Aplikasi Elektrolisis Dalam Industri – Penyaduran Logam Penyaduran ialah proses yang dijalankan untuk menyalut permukaan suatu alat logam dengan suatu lapisan logam lain yang nipis dan sekata. Tujuan utama penyaduran ialah: Mencegah kakisan. Contohnya kromium dan nikel disadurkan kepada besi untuk mengelakkan besi daripada berkarat. Menambah kecantikan. Contohnya logam yang tidak cantik permukaannya disadurkan dengan emas atau … Read more

Pengekstrakan Logam

Aplikasi Elektrolisis Dalam Industri – Pengekstrakan Logam Rajah di bawah menunjukkan cara pengekstrakan logam bagi logam yang berlainan. Emas dan perak (argentum) tidak perlu diekstrakan kerana ia wujud dalam bentuk unsur di dalam alam semula jadi. Kuprum dan merkuri dapat diekstrakan dengan membakar sebatiannya di dalam udara. Bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon seperti … Read more

Faktor yang Mempengaruhi – Jenis Elektrod

Faktor-faktor Mempengaruhi Pemilihan Nyahcas – Jenis Elektrodes Jenis Elektrod Terdapat 2 jenis elektrod: Elektrod lengaiElektrod lengai hanya menyediakan suatu permukaan bagi pemindahan elektron. Ia tidak mengambil bahagian dalam sebarang tindak balas kimia semasa elektrolisis.. (Contoh: Karbon, platinum) Elektrod tidak lengaiElektrod tidak lengai ialah elektrod yang akan mengalami perubahan kimia semasa elektrolisis. (Contoh: Kuprum, argentum, merkuri) Elektrolisis … Read more

Faktor yang Mempengaruhi – Kepekatan

Faktor-faktor Mempengaruhi Pemilihan Nyahcas – Kepekatan Jika kepekatan sesuatu ion itu sangat tinggi, maka ion itu akan dipilih untuk nyacas, walaupun ia terletak di bahagian yang lebih tinggi di dalam siri elektrokimia. Elektrolisis Asid Hidroklorik Cair Ion-ion yang hadir di Anod: Cl–, OH– Katod:  H+ Pemerhatian dan Kesimpulan Anod:Pemerhatian: Gelembung gas tak berwarna dan tak berbau … Read more