Nota Kimia SPM Tingkatan 4 Tingkatan 5

Video

Video-video Lain

Nota Ulangkaji

Kimia Tingkatan 4 (KSSM)

Kimia Tingkatan 5 (KSSM)

04 Polimer

 1. Polimer
  1. Tindak Balas Pempolimeran
  2. Penggunaan Polimer dalam Kehidupan Harian
  3. Polimer dan Alam Sekitar
 2. Getah Asli
  1. Pengumpalan Getah
  2. Pemvulkanan Getah
 3. Gentian Sintetik dan Getah Tiruan

  05 Kimia Konsumer dan Industri

  1. Minyak dan Lemak
   1. Lemak Tepu dan Lemak Tak Tepu
   2. Kesan Lemak Pada Kesihatan
   3. Minyak Sawit
  2. Bahan pencuci
  3. Bahan tambah makanan
  4. Ubat-ubatan dan bahan kosmetik
  5. Aplikasi nanoteknologi dalam industri
  6. Aplikasi Teknologi Hijau dalam pengurusan sisa industri