Menentukan Kadar Tindak Balas Purata Daripada Graf

Menentukan Kadar Purata Tindak Balas Daripada Graf Untuk menentukan kadar tindak balas purata pada satu jangka masa, satu garis lurus dilukis melalui titik permulaan dan titik akhir jangka masa itu. Kadar tindak balas adalah sama dengan kecerunan graf. Contoh Dalam tindak balas antara kalsium karbonat dan larutan asid hidroklorik, gas karbon dioksida yang dilepaskan dikumpulkan … Read more

Kadar Purata – Perubahan tidak boleh diukur

Menemukan Kadar Purata Tindak Balas daripada Kuantiti yang Tidak Boleh Diukur Dalam tindak balas tertentu, beberapa perubahan dapat dilihat tetapi sukar diukur. Sebagai contoh perubahan warna pemendakan Masa yang diambil untuk perubahan warna bahan tindak balas atau jumlah masa diambil bagi pembentukan sejumlah mendakan tertentu boleh digunakan untuk mengukur kadar tindak balas. Bagi perubahan kuantiti … Read more

Kadar Purata – Perubahan boleh diukur

Menentukan Kadar Purata Bagi Perubahan Boleh Diukur Apabila suatu tindak balas kimia berlaku, dua perkara berikut akan berlaku: Kuantiti bahan tindak balas berkurangan dengan masa. Kuantiti hasil tindak balas yang terbentuk bertambah dengan masa. Kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas yang dimaksudkan termasuk kepekatan larutan jisim pepejal isi padu gas dan sebagainya. Kadar … Read more

Kadar Purata

Menentukan Kadar Tindak Balas Purata Kadar tindak balas adalah ukuran betapa cepat satu tindak balas berlaku, atau berapa banyak bahan/hasil tindak balas yang berubah dalam tempoh masa.   ContohDalam satu tindak balas kimia, 2.5g kalsium karbonat bertindak balas sepenuhnya dengan asid hidroklorik yang berlebihan menghasilkan 600cm³ gas karbon dioksida dalam masa 1.5 minit. Cari kadar … Read more

Kadar Tindak Balas

Kadar tindak balas ditakrifkan sebagai perubahan jumlah bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Ia adalah satu ukuran betapa cepat suatu tindak balas berlaku.  Bagi suatu tindak balas yang berlaku dengan cepat dalam satu tempoh masa yang singkat, kadar tindak balasnya adalah tinggi. Bagi suatu tindak balas yang berlaku dengan lambat dalam … Read more