Bilangan Mol Atom dan Bilangan Mol Molekul

Bilagan Mol atom dan Bilangan Mol Molekul

 1. Semua molekul mengandungi lebih daripada satu atom
 2. Contohnya, setiap karbon dioksida mengandungi 3 atom, iaitu satu atom karbon dan dua atom oksigen.
 3. Oleh itu, satu mol karbon dioksida mengadungi 3 mol atom, iaitu satu mol atom karbon dan dua mol oksigen.
 4. Dengan cara yang sama, kita mengetahui bahawa, dalam dua mol karbon dioksida terdapat 6 mol atom, dalam 3 mol karbon dioksida terdapat 9 mol atom dan seterusnya.

Contoh 1:

 1. Berapa bilangan molkah molekul hidrogen boleh dibentuk oleh 20 mol atom hidrogen?
 2. Berapa bilangan molkah atom hidrogen yang terdapat di dalam 20 mol molekul hidrogen?

  Jawapan:
  a. 
  Setiap molekul hidrogen (H2) mengandungi 2 atom hidrogen.
  Maka, 20 mol atom hidrogen boleh membentuk 10 mole molekul hidrogen.

  b. Bilangan mol atom hidrogen yang terkandung di dalam 20 mol molekul hidrogen

  = 2 x 20 mol = 40 mol.

  Contoh 2:

  1. Cari bilangan mol karbon atom yang terdapat di dalam 0.75 mol karbon dioksida.
  2. Cari bilangan mol oksigen atom yang terdapat di dalam 0.75 mol karbon dioksida.

  Jawapan:
  a. 
  Setiap molekul karbon dioksida (CO2mengandungi 1 atom karbon dan 2 atom oksigen.


  Maka, 0.75 mol karbon dioksida mengandungi 0.75 mol atom karbon.

  b.

  Bilangan mol atom oksigen yang terkandung di dalam 0.75 mol karbon dioksida
  = 2 x 0.75 mol = 1.50 mol

  Leave a Comment