Persamaan Kimia

https://youtu.be/Hzca2cS2Wpkhttps://youtu.be/9H9UWKrT9Ashttps://youtu.be/UoLSOM6jQDYhttps://youtu.be/BInTGxWWoBc Persamaan Kimia Persamaan kimia boleh ditulis dalam dua bentuk, iaitu persamaan perkataan dan persamaan bersimbol. Misalannya: Persamaan perkataan Kalium + Air → Natrium dioksida + Gas Hidrogen Persamaan bersimbol 2K + 2H2O → 2NaOH + H2 Persamaan Kimia yang Seimbang Hukum keabadian jisim menyatakan bahawa atom-atom tidak boleh dimusnahkan atau dicipta dalam satu tindak balas kimia. Oleh itu … Read more

Formula Kimia bagi Molekul-molekul

Formula bagi Molekul-molekul Dalam SPM, anda perlu mengingati formula-formula molekul berikut: Molecule Formula Fluorida  F2 Klorida  Cl2 Bromida  Br2 Iodida  I2 Karbon dioksida  CO2 Air  H2O Ammonia  NH3 Sulfur trioksida  SO3 Sulfur dioksida  SO2 Hidrogen klorida  HCl Hidrogen bromida HBr Hidrogen iodida  HI Nitrogen dioksida  NO2 Nitrik oksida  NO Nitrus oksida  N2O Tetraklorometana  CCl4 Hidrogen … Read more

Formula Kimia bagi Sebatian Ion

Formula Kimia bagi Sebatian Ion 2 Syarat untuk pembentukan sebatian ionik Terdapat 2 jenis ion yang mempunyai cas yang berlainan. Jumlah cas positif = jumlah cas negatif dalam sebatian Contoh 1 – Jika cas ion positif = Cas ion negatifTulis formula bagi setiap sebatian berikut Kalium bromida Natrium klorida Jawapan:a. Kalium bromida b. Natrium klorida Contoh 2 … Read more

Formula Ion

Formula Ion Sebatian ion terbentuk daripada ion positif dan ion negatif. Untuk menulis formula satu sebatian, kita perlu tahu simbol dan cas bagi ion-ion yang terdapat dalam sebatian itu. Ion Positif yang Anda Perlu Ingat dalam Silabus Kimia SPM: Kalium K+ Natrium Na+ Litium Li+ Hidrogen H+ Argentum(I) Ag+ Merkuri(I) Hg+ Ammonium NH4+ Kalsium Ca2+ … Read more

Peratus Komposisi Sebatian

Peratus komposisi Sebatian Mencari peratus komposisi sesuatu sebatian bermakna mencari peratus jisim setiap unsur yang terdapat di dalam molekul sebatian itu. Peratus jisim satu unsur boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:  ContohTentukan peratus komposisi bagi DDT (C14H9Cl5). [Jisim atom relatif: Karbon = 14; Hidrogen = 1; Klorin = 35.5] Jawapan: Jisim molekul relatif DDT =14(12)+9(1)+5(35.5) … Read more

Formula Molekul

https://youtu.be/RF4k4q0l5fYhttps://youtu.be/f5fVV454Yt4 Formula Molekul Formula molekul sesuatu unsur atau sebatian ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan atom sebenar setiap unsur yang terdapat dalam satu molekul unsur atau sebatian itu. Bagi sesetengah sebatian, formula molekulnya adalah sama dengan formula empiriknya. Contohnya, formula empirik karbon dioksida ialah CO2 dan formula molekulnya juga CO2. Bagi sebatian yang lain, formula molekulnya … Read more

Formula Empirik

https://youtu.be/4WtCg_nnKTchttps://youtu.be/ghVRzAMkX_I Formula Empirik Formula empirik sesuatu sebatian ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom tiap-tiap unsur yang terdapat dalam sebatian itu. Perkataan empirik bermakna maklumat diperolehi daripada pemerhatian, eksperimen atau pengalaman. Contoh: Bahan Kimia Formula Molekul Formula Empirik Glukosa C6H12O6 CH2O Air H2O H2O Karbon Dioksida CO2 CO2 Benzena C6H6 CH Butana … Read more

Formula Kimia

Formula Kimia Setiap unsur masing-masing diwakili oleh simbol kimianya. Formula kimia pula menunjukkan unsur-unsur yang terdapat di dalam satu molekul. Formula kimia mengandungi maklumat:: jenis atom atau ion dalam satu unsur atau sebatian. bilangan atom atau ion dalam unsur/sebatian itu, Contohnya, formula kmia etene ialah C2H4. Ini menunjukkan bahawa etene terbentuk daripada unsur karbon dan … Read more

Isipadu Gas, Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

https://youtu.be/oOqrjF-icC8https://youtu.be/FUbyKrX-XXE Isi padu gas, Jisim Bahan dan Bilangan Zarah Rajah di bawah menunjukkan hubungan di antara bilangan mol zarah dengan bilangan zarah, jisim bahan dan isi padu gas. ContohCari bilangan zarah yang terkandung di dalam 1200cm³ gas nitrogen pada suhu dan tekanan bilik. (Isi padu moalr gas pada suhu dan tekanan bilik = 24 dm³/mol) … Read more