Persamaan Kimia

Persamaan Kimia

Persamaan kimia boleh ditulis dalam dua bentuk, iaitu persamaan perkataan dan persamaan bersimbol. Misalannya:

Persamaan perkataan

Kalium + Air → Natrium dioksida + Gas Hidrogen

Persamaan bersimbol

2K + 2H2O → 2NaOH + H2

Persamaan Kimia yang Seimbang

Hukum keabadian jisim menyatakan bahawa atom-atom tidak boleh dimusnahkan atau dicipta dalam satu tindak balas kimia. Oleh itu bilangan atom setiap unsur sebelum dan selepas tindak balas mestilah sama.

Contoh:
Imbangkan persamaan kimia berikut:
  1. Mg +    O2 →    MgO
  2. CuO + H2 →    Cu + H2O
  3. Na +    H2O →    NaOH + H2
  4. Li +    Cl2 →    LiCl
Jawapan:
a.
2Mg +    O2 →    2MgO

b.
CuO + H2 →    Cu + H2O

c.
2Na +    2H2O →    2NaOH + H2
d.
2Li +    Cl2 →    2LiCl


Menulis Persamaan Kimia yang seimbang

Contoh:
Larutan akueus plumbum(II) nitrat bertindak dengan larutan akueus kalium iodida untuk membentuk mmendakan plumbun(II) iodida dan larutan akueus kalium nitrat. Tulis satu persamaan yang seimbang bagi tindak balas ini.

Jawapan:Leave a Comment