Formula Kimia bagi Sebatian Ion

Formula Kimia bagi Sebatian Ion

2 Syarat untuk pembentukan sebatian ionik

 1. Terdapat 2 jenis ion yang mempunyai cas yang berlainan.
 2. Jumlah cas positif = jumlah cas negatif dalam sebatian

Contoh 1 – Jika cas ion positif = Cas ion negatif
Tulis formula bagi setiap sebatian berikut
 1. Kalium bromida
 2. Natrium klorida
 3. Jawapan:
  a. Kalium bromida

  b. Natrium klorida

Contoh 2 – Jika cas ion positif ≠ Cas ion negatif
Tulis formula bagi setiap sebatian berikut
 1. Kalsium iodida
 2. Natrium oksida
Jawapan:
a. Kalsium iodida

b. Natrium oksida

Contoh 3 – Jika terdapat lebih daripada 1 unsur di dalam ion
Tulis formula bagi setiap sebatian berikut
 1. Ammonium sulfat
 2. Zink nitrat
Jawapan:
a. Ammonium sulfat

b. Zink nitrat

Contoh 4 – Formula bagi asid
Tulis formula bagi asid berikut
 1. Asid hidroklorik
 2. Asid sulfurik
 3. Asid nitrik
 4. Asid etanoik
 5. Asid fosforik
 6. Asid karbonik
Jawapan:
a. Asid hidroklorik

b. Asid sulfurik

c. Asid nitrik

d. Asid etanoik

e. Asid fosforik

f. Asid karbonik

Videos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Comment