Formula Kimia bagi Sebatian Ion

Formula Kimia bagi Sebatian Ion

2 Syarat untuk pembentukan sebatian ionik

 1. Terdapat 2 jenis ion yang mempunyai cas yang berlainan.
 2. Jumlah cas positif = jumlah cas negatif dalam sebatian

Contoh 1 – Jika cas ion positif = Cas ion negatif
Tulis formula bagi setiap sebatian berikut
 1. Kalium bromida
 2. Natrium klorida
 3. Jawapan:
  a. Kalium bromida

  b. Natrium klorida

Contoh 2 – Jika cas ion positif ≠ Cas ion negatif
Tulis formula bagi setiap sebatian berikut
 1. Kalsium iodida
 2. Natrium oksida
Jawapan:
a. Kalsium iodida

b. Natrium oksida

Contoh 3 – Jika terdapat lebih daripada 1 unsur di dalam ion
Tulis formula bagi setiap sebatian berikut
 1. Ammonium sulfat
 2. Zink nitrat
Jawapan:
a. Ammonium sulfat

b. Zink nitrat

Contoh 4 – Formula bagi asid
Tulis formula bagi asid berikut
 1. Asid hidroklorik
 2. Asid sulfurik
 3. Asid nitrik
 4. Asid etanoik
 5. Asid fosforik
 6. Asid karbonik
Jawapan:
a. Asid hidroklorik

b. Asid sulfurik

c. Asid nitrik

d. Asid etanoik

e. Asid fosforik

f. Asid karbonik

Leave a Comment