Teori Zarah Jirim

Revision Notes

 1. Jirim ialah sebarang benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang.
 2. Teori zarah jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit.
 3. Teori kenetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang diskrit dan sentiasa bergerak. Zarah-zarah ini sentiasa berlanggaran antara satu sama lain.
Teori Zarah Jirim: 
Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit

  Jenis Zarah

  1. Zarah zarah yang membina jirim mungkin ialah atom, molekul, atau ion.
  2. Atom ialah zarah neutral yang paling kecil bagi suatu unsur dan boleh mengambil bahagian dalam tindak balas kimia.
  3. Molekul ialah zarah neutral yang terdiri daripada dua atau lebih atom yang bergabung dalam kumpulan kecil dan boleh wujud bersendirian.
  4. Ion ialah zarah yang bercas. Ia terhasil daripada atom atau molekul dengan menerima atau melepaskan elektron.
  5. Ion bercas positif dipanggil kation, manakala ion bercas negatif dipanggil anion.

   Leave a Comment