Susunan Elektron Dalam Atom

Susunan Elektron di Dalam Atom Dalam model atomnya, Neils Bohr mencadangkan bahawa elektron mesti berada di dalam orbit yang mempunyai tenaga tertentu yang dinamakan sebagai petala. Setiap petala boleh diisi oleh bilangan elektron yang terhad. Misalnya, petala pertama maksimumya boleh diisi oleh 2 elektron, petala kedua boleh diisi oleh 8 elektron dan petala ketiga boleh … Read more

Isotop

Isotop Isotop-isotop sesuatu unsur ialah stom-atom sesuatu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Walaupun bilangan proton dalam atom sesuatu unsur adalah tetap, tetapi kadang kala bilangan neutron mungkin berbeza. Atom-atom yang nombor neutron yang berbeza bagi unsur yang sama itu dipanggil isotop. Isotop-isotop sesuatu unsur ialah stom-atom sesuatu unsur … Read more

Struktur Atom

Model Atom Moden Struktur sesuatu atom terdiri daripada satu nukleus kecil dipusatnya yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak dalam petala-petala tertentu. Nukleus mengandungi dua jenis zarah asas, iaitu proton dan neutron.  Nukleus atom sangatlah kecil. Sebahagian besar jisim atom tertumpu dalam nukleus ini.  Nukleus sentiasa bercas positif.  Atom sebarang unsur adalah neutral kerana bilangan proton … Read more

Perkembangan Model Atom

Perkembangan Model Atom Jadual di bawah menunjukkan saintis yang menyumbang kepada perkembangan model atom. John Dalton   John Dalton Mengemukakan Model Atom Pertama Semua jirim terdiri daripada atom. Atom merupakan zarah yang paling kecil, yang tidak boleh dibahagi lagi. Atom tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Atom‑atom bagi sesuatu unsur tertentu adalah sama, tetapi berbeza daripada … Read more

Lengkung Pemanasan

Lengkung Pemanasan A Pada titik A, bahan itu berada dalam keadaan pepejal. Zarah-zarahnya tersusun dengan padat, teratur, bersentuhan pada kedudukan tetap mengikut corak susunan tertentu, dan ditarik oleh daya tarikan yang kuat. A-B Dari titik A ke B, pepejal bahan itu dipanaskan dan suhu pepejal semakin meningkat.  Semasa pemanasan, tenaga haba yang dibekalkan diserap oleh … Read more

Perubahan Keadaan Jirim

3 Keadaan Jirim Jirim wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Sifat-sifat Jirim dalam Keadaan Pepejal, Cecair dan Gas Sifat-sifat Pepejal Cecair Gas Susunan zarah Zarah-zarah disusun dengan teratur dan rapat. Zarah-zarah tidak diatur dengan teratur. Terdapat ruang yang sederhana saisnya di antara zarah-zarah. Zarah-zarah berada jauh antara satu sama lain dan tidak … Read more

Simbol Unsur-Unsur

Simbol Unsur Dalam kimia, kita menggunakan simbol untuk mewakili unsur. Setiap simbol diwakili oleh satu atau 2 huruf. Sesetengah unsur diwakili oleh huruf pertama namanya. Contoh: Unsur Simbol Unsur Simbol Fluorin F Fosforus P Hidrogen H Sulfur S Iodin I Karbon C Nitrogen N Vanadium V Oksigen O Kalium K Jika terdapat lebih daripada satu … Read more

Unsur dan Sebatian

Revision Notes Unsur ialah bahan kimia yang paling ringkas yang tidak boleh diuraikan kepada bahan yang lebih ringkas secara kimia. Unsur terdiri daripada sejenis atom sahaja dan zarahnya mungkin ialah atom atau molekul. Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih jenis unsur yang berpadu secara kimia. Zarahnya mungkin ialah molekul atau ion. Atom … Read more

Resapan dan Gerakan Brown

Resapan Resapan gas ialah pergerakan zarah-zarah gas melalui ruang antara zarah-zarah udara. Zarah-zarah gas ini bergerak secara rawak. Gerakan Brown Gerakan Brown ialah gerakan rawak yang ditunjukkan oleh zarah-zarah yang dapat dilihat apabila berlanggaran dengan zarah-zarah yang tidak dapat dilihat.