Teori Zarah Jirim

Revision Notes Jirim ialah sebarang benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Teori zarah jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Teori kenetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang diskrit dan sentiasa bergerak. Zarah-zarah ini sentiasa berlanggaran antara satu sama lain. Teori Zarah Jirim:┬áJirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus … Read more