Unsur dan Sebatian

Revision Notes

 1. Unsur ialah bahan kimia yang paling ringkas yang tidak boleh diuraikan kepada bahan yang lebih ringkas secara kimia. Unsur terdiri daripada sejenis atom sahaja dan zarahnya mungkin ialah atom atau molekul.
 2. Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih jenis unsur yang berpadu secara kimia. Zarahnya mungkin ialah molekul atau ion.
 3. Atom ialah zarah neutral yang paling kecil bagi sesuatu unsur yang mengambil bahagian dalam sesuatu tindak balas kimia.
 4. Molekul ialah zarah nuetral yang terdiri daripada dua atau lebih atom sama ada daripada unsur yang sama atau unsur yang berlainan yang berpadu secara kimia.
 5. Ion ialah zarah-zarah yang sama ada terdiri daripada satu / beberapa atom yang bercas.

Unsur dan Sebatian


 1. Jirim dapat dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu unsur dan sebatian.
 2. Unsur terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Zarah-zarah dalam suatu unsur mungkin berbentuk atom atau molekul, bergantung kepada jenis unsur itu.
 3. Hanya 9 unsur berikut wujud sebagai molekul, manakala unsur-unsur yang lain terdiri daripada atom.
 4. Unsur-unsur yang wujud dalam bentuk molekul ialah: oksigen, hidrogen, nitrogen, florin, klorin, iodin, bromin, sulfur dan fosforus.


Contoh:
(Kedua-dua ferum dan oksigen ialah unsur kerana mereka terdiri daripada satu jenis atom sahaja)

Sebatian

 1. Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia.
 2. Zarah-zarah dalam suatu sebatian ialah molekul atau ion.

Contoh:
(Kedua-dua natrium klorida dan karbon dioksida ialah sebatian kerana mereka mengandugi lebih daripada satu jenis atom)

Leave a Comment