Isotop

Isotop

Isotop-isotop sesuatu unsur ialah stom-atom sesuatu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza.
 1. Walaupun bilangan proton dalam atom sesuatu unsur adalah tetap, tetapi kadang kala bilangan neutron mungkin berbeza.
 2. Atom-atom yang nombor neutron yang berbeza bagi unsur yang sama itu dipanggil isotop.
 3. Isotop-isotop sesuatu unsur ialah stom-atom sesuatu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza.
 4. Kebanyakan unsur menunjukkan keisotopan.
Sifat Kimia dan Sifat Fizik Isotop
 1. Isotop-isotop yang berbeza bagi satu unsur mempunyai bilangan proton yang sama, maka ia juga  mempunyai konfigurasi elektron yang sama, dengan ini sifat kimianya juga adalah sama.
 2. Akan tetapi isotop-isotop bagi suatu unsur mempunyai sifat fizik ( ketumpatan, takat lebur, takat didih ) yang berbeza.
 3. Sesuatu unsur dalam keadaan semula jadi mungkin wujud sebagai gabungan daripada beberapa jenis isotop.

Ringkasan

  Sifat-sifat Isotop
  Bilangan proton sama
  Bilangan neutron berbeza
  Sifat kimia sama
  Sifat Fizik berbeza

  Contoh:
  Unsur Nama Simbol Nombor proton Nombor nukleon Bilangan proton Bilangan neutron
  Hidrogen Hidrogen
  11H
  1
  1
  1
  0
  Deuterium
  21H
  1
  12
  1
  1
  Tritium
  31H
  1
  23
  1
  2
  Oksigen Oksigen-16
  168O
  8
  16
  8
  8
  Oksigen-17
  178O
  8
  17
  8
  9
  Oksigen-18
  188O
  8
  18
  8
  10
  Karbon Karbon-12
  126C
  6
  12
  6
  6
  Karbon-13
  136C
  6
  13
  6
  7
  Karbon-14
  146C
  6
  14
  6
  8
  Klorin Klorin-35
  3517Cl
  17
  35
  17
  18
  Klorin-37
  3717Cl
  17
  37
  17
  20
  Natrium Natrium-23
  2311Na
  11
  23
  11
  12
  Natrium-24
  2411Na
  11
  24
  11
  13

  Leave a Comment