Pentitratan Asid Bes

https://youtu.be/hy6nxnKbetQhttps://youtu.be/gDQb27KbgCo Pentitratan Asid-Bes Pentitratan ialah teknik yang digunakan untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan untuk meneutralkan isi padu tertentu alkali dengan bantuan penunjuk asid-bes. Penunjuk yang biasa digunakan adalah fenolftalein dan metil jingga. Langkah-langkah yang diambil adalah : Isi padu tepat alkali yang disukat dengan pipet. Alkali dituang ke dalam kelalang kon. Beberapa titik … Read more

Menganalisis Peneutralan

Tindak Balas Peneutralan Peneutralan ialah tindak balas antara suatu asid dengan suatu bes atau alkali untuk menghasilkan garam dan air.Asid + alkali → garam + air Persamaan ion bagi peneutralan antara asid kuat dan alkali kuat adalah seperti berikut H+ + OH– → H2O Contoh contoh tindak balas peneutralan:Asid Hdroklorik + Natrium Hidroksida HCl + NaOH → NaCl … Read more

Kemolaran dan pH

Kemolaran Asid dan Kemolaran Ion Hidrogen Nilai pH satu larutan bergantung kepada kepekatan ion hidrogen larutan itu. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Kepekatan atau kemolaran ion hidrogen suatu asid bergantung kepada kemolaran asid kekuatan asid kebesan asid Kemolaran Asid dan nilai pH Kemolaran Asid Hidroklorik Kemolaran Ion H+ pH 0.1 mol/dm3 … Read more

Pencairan Larutan Piawai

Pencairan Larutan Piawai Pencairan ialah proses mendapat larutan yang lebih cair dengan menambahkan air ke dalam larutan yang lebih pekat apabila suatu larutan dicairkan isipadu pelarut bertambah tetapi kepekatan larutan berkurang bilangan mol zat terlarut dalam larutan sebelum dan selepas pencairan tidak berubah kerana tiada zat terlarut ditambahkan ke dalam larutan itu. Hubungan di antara … Read more

Penyediaan Larutan Piawai

Penyediaan Larutan Piawai Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Langkah-langkah yang diambil dalam menyediakan larutan piawai adalah: Pastikan isi padu dan kemolaran larutan yang hendak disediakan, keudian jisim zat terlarut yang diperlukan dikira. Bahan larut dilarutkan sepenuhnya dalam air suling dan dipindahkan kepada kelalang volumetrik yang sebahagiannya sudah diisi dengan air suling. … Read more

Menghitung Amaun Zat Terlarut

Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu suatu larutan boleh diwakili oleh rumus di bawahDalam rumus di atas, unit isi padu ialah cm3. Contoh:Dalam satu kelalang kon terdapat satu larutan natrium hidroksida yang berkepekatan 1.5 mol/dm3. Jika isipadu larutan itu ialah 25 cm3, hitungkan bilangan … Read more

Kepekatan Asid dan Alkali

Kepekatan Asid dan Alkali https://youtu.be/oajOEoHhcE0https://youtu.be/WBJ5yLeOYWI Larutan terbentuk apabila zat terlarut dilarutkan dalam pelarut. Kepekatan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut dalam satu unit isi padu pelarut. Isi padu yang biasa digunakan ialah 1 dm3 atau 1 cm3. Dalam kimia, kuantiti zat terlarut boleh disukat dalam unit “ gram ” atau “ mol ”. Oleh itu, … Read more

Skala pH

Konsep pH Skala pH ialah sekala nombor yang digunakan untuk mengukur keasidan atau kealkaliansuatu larutan akueus berdasarkan kepekatan ion hidrogen H+ dalam akueus itu. Mengikut takrifan:[pH = – log [{H^ + }]]dan [ H+ ] mewakili kepekatan ion H+ dalam larutan akueus itu. Ini bermakna pH larutan akueus akan turun apabila kepekatan ion H+ meningkat. … Read more

Kekuatan Asid dan Alkali

Kekuatan asid Kekuatan asid dan alkali bergantung pada darjah pengionan asid dan alkali dalam air. Asid kuat ialah asid yang mengion sepenuhnya dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen, H+ yang tinggi. Asid lemah ialah asid yang mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen, H+ yang rendah. Misalnya, Asid Kepekatan Darjah penceraian Asid hidroklorik 0. … Read more

Sifat Kimia Alkali

Alkali + Asid Dalam tindak balas peneutralan, alkali bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air.Kalium hidroksida dan asid sulfurik :KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2OBarium hidroksida dan asid hidroklorik:Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O Alkali + Garam Ammonium Apabila alkali dipanaskan dengan garam ammonium, gas ammonia dibebaskan. Gas ammonia mempunyai bau yang sengit dan … Read more