Formula Empirik

Formula Empirik

  1. Formula empirik sesuatu sebatian ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom tiap-tiap unsur yang terdapat dalam sebatian itu.
  2. Perkataan empirik bermakna maklumat diperolehi daripada pemerhatian, eksperimen atau pengalaman.

Contoh:

Bahan KimiaFormula MolekulFormula Empirik
Glukosa
C6H12O6
CH2O
Air
H2O
H2O
Karbon Dioksida
CO2
CO2
Benzena
C6H6
CH
Butana
C4H8
CH2

Mencari Formula Empirik

Formula empirik suatu sebatian dapat ditentukan dengan mengikut langkah-langkah berikut:
Langkah 1:  Mula-mula, tentukan jisim atau peratus komposisi mengikut jisim setiap unsur yang berpadu.
Langkah 2:  Kemudian tukarkan unit jisim dalam gram kepada mol atom.
Langkah 3:  Seterusnya, hitungkan nisbah yang paling ringkas bagi bilangan mol atom setiap unsur yang telah bergabung.
Langkah 4:  Berdasarkan langkah 3, formula empirik sebatian itu ditulis.

Contoh:
Dalam satu tindak balas kimia, 4.23g ferum bertindak sepenuhnya dengan 1.80g gas oksigen, menghasilkan satu besi oksida. Tentukan formula empirik besi oksida itu. [Jisim atom relatif: Ferum = 56; Oksigen = 16]Contoh:
Unsur
Fe
O
Jisim
 4.23g
 1.80g
Bilangan mol
4.23 56 =0.0755
1.80 16 =0.1125
Nisbah ringkas
0.0755 0.0755 =1
0.1125 0.0755 =1.5
Nisbah dalam nombor bulat
2
3

Formula empirik ferum oksida itu = Fe2O3

Tentukan formula empirik sebatian yang mempunyai peratus komposisi Mg: 20.2%, S: 26.6%, O: 53.2%. [Jisim atom relatif: Mg = 24; S = 32; O = 16]

Jawapan

Unsur
Mg
S
O
Peratus
20.2%
26.6%
53.2%
Jisim dalam 100g
20.2g
26.6g
53.2g
Bilangan mol
20.2 24 =0.8417mol
26.6 32 =0.8313mol
53.2 16 =3.325mol
Nisbah ringkas
0.8417 0.8313 =1
0.8313 0.8313 =1
3.325 0.8313 =4

Formula empirik sebatian ini ialah MgSO4 

Daripada satu eksperimen, saintis mendapati satu hidrokarbon mengandungi 85.7% karbon (merujuk kepada jisim). Cari formula empirik hidrocarbon itu. [Jisim atom relatif: Karbon = 12; Hidrogen = 1]Jawapan:
Unsur
C
H
Peratus
85.7%
14.3%
Jisim dalam 100g
85.7g
14.3g
Bilangan mol
85.7 12 =7.142mol
14.3 1 =14.3mol
Nisbah ringkas
7.142 7.142 =1
14.3 7.142 =2

 

Formula empirik hidrokarbon itu = CH2

Leave a Comment