Isipadu Gas, Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

Isi padu gas, Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

Rajah di bawah menunjukkan hubungan di antara bilangan mol zarah dengan bilangan zarah, jisim bahan dan isi padu gas.

Contoh
Cari bilangan zarah yang terkandung di dalam 1200cm³ gas nitrogen pada suhu dan tekanan bilik. (Isi padu moalr gas pada suhu dan tekanan bilik = 24 dm³/mol)

Jawapan:

Bilangan mol gas nitrogen = 1200 cm 3 24000 cm 3 =0.05 mol

 

Bilangan molekul nitrogen = 0.05 mol × 6.0× 1 0 23 = 3.01 × 1 0 22

 

Soalan:
Sebuah bekas mengandungi 3.913 x 1023 molekul gas metana. Berapakah isi padu gas itu dalam suhu dan tekanan bilik?
[Pemalar Avogrado = 6.02 x 1023; Isi padu molar gas pada suhu dan tekanan bilik = 24,000 cm3/mol]

Jawapan:

Bilangan Mol Gas=3.913×10236.02×1023=0.65 mol

 

Isi padu gas=Bilangan mol × Isi padu molar=0.65 × 24000=15600 cm3

Soalan:
Sebuah balang gas mengandungi 200cm³ gas oksigen pada suhu dan tekanan piawai. Cari jisim gas oksigen. [Jisim atom relatif: Oxygen = 16; Isi padu molar gas pada suhu dan tekanan piawai = 22.4 dm³]

Jawapan:

Bilangan mol gas oksigen, n = 200  cm 3 22400  cm 3 = 1 112  mol Jisim molekul relatif oksigen, n = 2×16=32 Jisim oksigen = 1 112  × 32 gmol 1 =0.286g

Leave a Comment