Bilangan Mol dan Isi padu Gas

Bilangan Mol dan Isi Padu Gas

Isi padu Molar Gas

  1. Kuantiti sebarang gas yang sama mempunyai bilangan isi padu yang sama jika suhu dan tekanan gas adalah sama.
  2. Isi padu molar gas ditakrif sebagai isi padu yang dipenuhi oleh 1 mol gas dalam tekanan dan suhu tertentu.
  3. Pada suhu bilik (25ºC) dan tekan atmosfera piawai (),
  4. Pada suhu dan tekanan piawai (0ºC dan 1 atm), satu mol gas memenuhi isi padu 22.4 dm³  (22400cm³).
Number of mole of gassesVolume at s.t.p. (dm3)
1 mol of O2 gas 1 x 22.4 = 22.4
1 mol of H2 gas 1 x 22.4 = 22.4
2 mol of He gas 2 x 22.4 = 44.8
3.5 mol of N2 gas 3.5 x 22.4 = 78.4
Number of mole of gassesVolume at r.t.p. (dm3)
1 mol of O2  gas 1 x 24 = 24
1 mol of H2 gas 1 x 24 = 24
2 mol of He gas 2 x 24 = 48
3.5 mol of N2 gas 3.5 x 24 = 84

Contoh:
berapakah isi padu (pada suhu bilik dan tekanan atmosfera piawai) bagi 2 mol gas oksigen? (Isi padu molar gas pada suhu bilik = 24 dm³)

Jawapan:
Isi padu gas = 2 x 24 = 48 dm³

Contoh:
Satu sampel ozon mempunyai isi padu 960cm³ pada suhu bilik dan tekanan piawai. Cari bilangan mol molekul ozon di dalam sampel itu. [Isi padu molar gas pada suhu bilik = 24.0dm³]

Jawapan:

Bilangan mol = 960 cm 3 24000 cm 3 =0.04 mol

Leave a Comment