Jisim bahan dan Bilangan Zarah

Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

 1. Kadang-kala, dalam satu soalan, jisim satu sampel bahan diberi dan anda disuruh mencari bilangan zarah di balam sampel itu (atau sebaliknya).
 2. Untuk menyelesaikan soalan sebegini, kita perlu menentukan bilangan mol zarah dalam sampel itu terlebih dahulu kemudian mencari bilangan zarah (atau jisim) dalam sampel itu.

  Contoh:Berapakah bilangan molekul terdapat dalam 16g oksigen (O2)? [ Ar: O =.16, Nombor Avogadro = 6 x 1023]

  Jawapan:
  Jisim molekul relatif  O2 = 2(16) = 32

  Bilangan mol oksigen = Mass of oxygen Molar mass of oxygen = 16 g 32 g mol 1 =0.5 mol


  Bilangan molekul   = 0.5 x (

  6 x 1023 ) = 3 x 1023

  Soalan:
  Cari bilangan atom yang erkandung di dalam 34g gas ammonia (NH3). [Jisim atom relatif: Nitrogen: 14; Hidrogen: 1]Jawapan:
  Jisim molekul relatif NH3
  = 14 + 3(1)
  = 17

  Bilangan mol ammonia
  = 34 17 =2 mole


  Bilangan molekul  NH3 = 2 x 6.02 x 1023 = 1.204 x 1024


  Setiap molekul NH3 mempunyai 4 atom (1 
  atom nitrogen dan 3 atom hidrogen ).

  Maka, bilangan nombor atom
  = 4 x 1.204 x 1024
  = 4.816 x 1024

  Cari jisim bagi satu sampel metana (CH4) yang mengandungi  1.806 x 1023 molkul. [Jisim atom relatif: Karbon: 12; Hidrogen: 1]Jawapan:
  Jisim Molekul Relatif CH4
  = 12 + 4(1)
  = 16

  Bilangan mol C H 4 = 1.806× 10 23 6.02× 10 23 =0.3 mole

  Jisim CH4
   = Bilangan mol x Jisim Molar
  = 0.3 x 16 = 4.8g

  Leave a Comment