Kereaktifan dan Keelektronegatifan

Penerangan Perbezaan Kereaktifan Halogen

  1. Unsur unsur kumpulan 17 merupakan bukan logam yang sangat reaktif
  2. Kereaktifan halogen berkurang apabila menuruni kumpulan.
Penerangan
  1. Susunan elektron: semua atom halogen mempunyai 7 elektron di petala terluar.
  2. Untuk mencapai konfigurasi gas adi yang stabil, halogen menerima satu elektron dari luar.
  3. Kereaktifan bergantung kepada kesenangan atom menerima elektron.
  4. Apabila menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Dengan ini, elektron valens semakin jauh dari nukleus.
  5. Oleh yang demikian, tarikan nukleus terhadap elektron semakin lemah.
  6. Oleh itu kecenderungan atom halogen untuk menerima satu elektron lagi untuk melengkapkan susunan oktet berkurangan daripada fluorin kepada astetin.
  7. Maka kereaktifan semakin berkurang apabila menuruni kumpulan.

Leave a Comment