Unsur-unsur Peralihan

Unsur-unsur Peralihan dan Sifatnya https://youtu.be/KhDIHe1ZdPg Unsur-unsur peralihan ialah unsur-unsur yang terletak antara Kumpulan 2 dan 13 dalam Jadual Berkala. Unsur-unsur peralihan adalah jauh kurang reaktif berbanding dengan logam alkali (Kumpulan 1). Mereka tidak bertindak cepat dengan air dan oksigen seperti logam-logam alkali. Sifat Fizik Am Semua unsur peralihan adalah logam. Oleh itu, ia mempunyai sifat-sifat … Read more

Unsur-unsur dalam Kala

Kala https://youtu.be/l7V7r55e4B4 Kala ialah baris unsur-unsur yang mendatar dalam Jadual Berkala. Jadual berkala  moden mempunyai 7 kala. Nombor kala suatu unsur dalam Jadual Berkala adalah sama dengan bilangan petala atom unsur itu yang telah diisi dengan elektron. Unsur-unsur di dalam kala yang sama mempunyai bilangan petala yang sama yang diisi oleh elektron. Nombor proton bertambah … Read more

Kereaktifan dan Keelektronegatifan

Penerangan Perbezaan Kereaktifan Halogen Unsur unsur kumpulan 17 merupakan bukan logam yang sangat reaktif Kereaktifan halogen berkurang apabila menuruni kumpulan. Penerangan Susunan elektron: semua atom halogen mempunyai 7 elektron di petala terluar. Untuk mencapai konfigurasi gas adi yang stabil, halogen menerima satu elektron dari luar. Kereaktifan bergantung kepada kesenangan atom menerima elektron. Apabila menuruni kumpulan, … Read more

Halogen Bertindak Dengan Logam

Halogen Bertindak Dengan Logam https://youtu.be/32enAej6EeI Halogen ialah unsur bukan logam yang reaktif. Ia bertindak dengan kebanyakan logam membentuk garam. Keraktifan halogen berkurang apabila menuruni kumpulan dalam jadual berkala. Gas klorin dan wap bromin adalah beracun. Gas klorin atau wap bromin yang berlebihan dibiarkan diserap oleh soda kapur supaya tidak terlepas ke sekeliling. Wul besi digunakan … Read more

Halogen Bertindak Dengan Natrium Hidroksida

Halogen Bertindak Dengan Natrium Hidroksida Klorin + Natrium Hidroksida Cl2 + 2NaOH → 2NaCl + 2NaOCl Pemerhatian: Gas kuning kehijauan terlarut dengan cepat untuk menghasilkan larutan tidak berwarna. Perbincangan: Gas klorin bertindak dengan natrium hidroksida membentuk garam natrium klorida, natrium klorat(I) dan air. Bromin + Natrium Hidroksida Br2 + 2NaOH → 2NaBr + 2NaOBr Pemerhatian: Cecair merah … Read more

Halogen Bertindak Dengan Air 

Halogen Bertindak Dengan Air https://youtu.be/25PW3pEUhOE Klorin + Air Cl2 + 2H2O → HCl + HOCl Pemerhatian: Gas kuning kehijauan terlarut dengan cepat menghasilkan larutan kuning muda. Larutan kuning muda itu menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan kemudian melunturkannya. Perbincangan: Larutan yang terbentuk bersifat asid dan mengandungi agen peluntur. Asid hipoklorus(I) ialah agen peluntur yang … Read more

Sifat kimia Unsur-unsur Kumpulan 17

Sifat Kimia Halogen Unsur-unsur kumpulan 17 merupakan unsur bukan logam yang sangat reaktif. Semua unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valens. Dengan itu, atomnya akan menerima satu elektron untuk mencapai susunan satu elektron oktet yang stabil dalam tindak balas kimia. Tindak balas kimia halogen melibatkan pembentukan ion negatif yang bercas -1. Semua unsur halogen mempunyai … Read more

Unsur-unsur Kumpulan 17

Unsur Kumpulan 17 – Halogen https://youtu.be/HS79yAy7XXU Unsur-unsur kumpulan 17 termasuk fluorin, klorin, bromin dan iodin. Semua unsur-unsur kumpulan 17 ialah adalah bukan logam dan dikenali sebagai halogen. Semua halogen wujud sebagai molekul-molekul dwiatom,  F2, Cl2, Br2, I2 dan As2. Kebanakan halogen wujud di dalam alam sekitar dalam bentuk garam halida. Halida ialah nama yang diberi … Read more

Kereaktifan dan Keelektropositifan

Penerangan Perbezaan Kereaktifan Logam Alkali Kereakdifan logam alkali bertambah apabila menuruni kumpulan. Penerangan Semua atom logam alkali mempunyai satu elektron valens. Dalam tindak balas kimia , atom logam alkali akan melepaskan  elektron valens itu untuk membentuk ion bercas +1 dan mencapai konfigurasi elektron gas adi yang stabil. Kereaktifan  sesuatu logam alkali bergantung kepada kesenangan atom … Read more

Logam Alkali Bertindak Dengan Air

Logam Alkali Bertindak Dengan Air Logam alkali bertindak balas cergas dengan air sejuk untuk menghasilkan gas hidrogen.Larutan terhasil boleh menukarkan kertas litmus merah menjadi biru. Logam Kumpulan 1 + Air → Alkali + Gas hidrogen Pemerhatian Umum Litium, natrium dan kalium terapung dan bergerak di atas permukaan air kemudian larut di dalam air.Kesimpulan: Litium, natrium dan … Read more