Logam Alkali Bertindak Dengan Gas Oksigen

Logam Alkali Bertindak Dengan Gas Oksigen Logam kumpulan satu bertindak dengan gas oksigen membentuk logam oksida. Logam oksida yang terbentuk itu boleh terlarut di dalam air membentuk larutan beralkali. Logam kumpulan 1 + Gas oksigen → Logam oksida Litium, natrium dan kalium membentuk serbuk berwarna putih selepas bertindak dengan gas oksigen. Serbuk putih itu merupakan … Read more

Logam Alkali Bertindak Dengan Gas Klorin

Logam Alkali Bertindak Dengan Gas Klorin Semua logam alkali bertindak dengan gas klorin membentuk logam klorida yang berwarna putih. Logam kumpulan 1 + Gas klorin → Logam klorida Garam logam klorida yang terbentuk boleh terlarut dalam air dan menghasilkan larutan neutral yang mempunyai pH 7. Kereaktifan logam kumpulan 1 bertambah apabila menuruni kumpulan. Contoh: Litium … Read more

Sifat Kimia Unsur Kumpulan 1

Sifat Kimia Logam Alkali Semua logam dalam kumpulan satu menunjukkan sifat kimia yang sama. Mereka boleh bertindak dengan air dan juga unsur bukan logam seperti oksige dan klorin untuk memberntuk sebatian yang baru. Jadual di sebelah menunjukkan susuan elektron bagi semua unsur kumpulan satu. Semua unsur kumpulan 1 mempunyai satu elektron valens. Semasa tindak balas … Read more

Sifat-sifat Fizik Kumpulan 1

Sifat Fizik Logam Alkali Nama Nomber Proton Susunan Elektron Litium 3 2.1 Natrium 11 2.8.1 Kalium 19 2.8.8.1 Rubidium 37 2.8.18.8.1 Sasium 55 2.8.18.18.8.1 Fransium 87 2.8.18.32.18.8.1 Semua logam kumpulan satu wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Mereka mempunyai ciri-ciri khas logam seperti konduktor haba yang baik konduktor elektrik yang baik takat didih yang … Read more

Unsur-unsur Kumpulan 1

Unsur Kumpulan 1 – Logam Alkali https://youtu.be/_FVhgHIJVYkhttps://youtu.be/3nLN3-R8VFc Unsur-unsur dalam kumpulan satu dikenali sebagai logam alkali. Ini adalah kerana logam dalam kumpulan ini membentuk oksida dan hydroksida yang akan membentuk alkali apabila larut di dalam air. Seperti yang ditunjukkan di rajah sebelah kanan, unsur-unsur kumpulan logam alkali termasuk litium, natrium, kalium, rubidium, sesium dan fransium. Semua … Read more

Kegunaan Unsur Kumpulan 18

Kegunaan Unsur-unsur Kumpulan 18 Helium Kapal Udara dan Belon Kaji Cuaca Gas helium digunakan untuk mengisi kapal udara dan belon kaji cuaca. Ini adalah kerana ia adalah jauh kurang tumpat daripada udara dan tidak mudah terbakar. Tangki Oksigen Penyelam Helium juga dicampur dengan oksigen dalam tangki oksigen yang digunakan oleh juruselam. Ini kerana keterlarutan helium … Read more

Unsur-unsur Kumpulan 18

https://youtu.be/75SKVVxC014https://youtu.be/i4voT9EQweQ Unsur-unsur Kumpulan 18 – Gas Adi Gas Adi ialah kumpulan terakhir, iaitu kumpulan 18 dalam jadual berkala. Ia juga dinamakan sebagai gas Nadir, disebabkan oleh kestabilan kimianya yang luar biasa. Kumpulan ini mempunyai 6 unsur, iaitu Helium, Neon, Argon, Kripton, Xenon and Radon. Unsur-unsur ini wujud dalam gas pada suhu dan tekanan bilik. Mereka … Read more

Jadual Berkala Moden

Jadual Berkala Moden Dalam Jadual Berkala Moden, unsur-unsur disusun mengikut tertib nombor proton menaik secara mengufuk. Setiap turus tegak dalam Jadual Berkala dipanggil kumpulan. Setiap tulus mengufuk dalam Jadual Berkala dipanggil kala. Unsur-unsur yang mempunyai bilangan elektron di petala terluar yang sama disusun dalam kumpulan yang sama. Kumpulan Turus tegak dalam Jadual Berkala dikenali sebagai … Read more

Susunan Elektron dan Jadual Berkala

Jadual Berkala Dan Susunan Elektron https://youtu.be/z-Y5KYOIB1E Dalam Jadual Berkala, unsur-unsur yang atomnya mempunyai bilangan elektron valens yang sama diletakkan dalam kumpulan yang sama. Bilangan elektron valens adalah sama dengan nombor kumpulannya, seperti yang diperhatikan dalam jadual di bawah. Kumpulan Bilangan Elektron Valens Kumpulan 1 1 Kumpulan 2 2 Kumpulan 13 3 Kumpulan 14 4 Kumpulan 15 5 Kumpulan 16 6 … Read more

Pengenalan Kepada Jadual Berkala

https://youtu.be/dK-Opzyr6sUhttps://youtu.be/gUpNEtNjn98 Jadual berkala ialah satu carta di mana unsur-unsur disusun secara sistematik mengikut tertib nombor proton menaik. Di bawah ialah ahli-ahli sains yang menyumbangkan kepada perkembangan jadual berkala. Sejarah Perkembangan Jadual Berkala Antoine Lavoisier Unsur-unsur dikelaskan kepada empat kumpulan berdasarkan sifat kimianya, iaitu logam bukan logam gas tanah Pengelasan ini tidak berjaya kerana beberapa unsur … Read more