Susunan Elektron dan Jadual Berkala

Jadual Berkala Dan Susunan Elektron

  1. Dalam Jadual Berkala, unsur-unsur yang atomnya mempunyai bilangan elektron valens yang sama diletakkan dalam kumpulan yang sama.
  2. Bilangan elektron valens adalah sama dengan nombor kumpulannya, seperti yang diperhatikan dalam jadual di bawah.
Kumpulan
Bilangan Elektron Valens
Kumpulan 1
1
Kumpulan 2
2
Kumpulan 13
3
Kumpulan 14
4
Kumpulan 15
5
Kumpulan 16
6
Kumpulan 17
7
Kumpulan 18
8

  1. Bagi kala pula, semua unsur dalam satu kala mempunyai bilangan petala elektron (yang diisi oleh elektron) yang sama.
    1. Contohnya susunan elektron kalsium ialah 2.8.8.2. Ia mempunyai 2 elektron valens dan 4 petala yang diisi oleh elektron. Oleh itu, ia diletakkan di dalam kumpulan 2, kala 4.
    2. Rajah di bawah menunjukkan hubungan di antara kesusukan unsur-unsur dalam jadual berkala dengan susunan elektron.

    Leave a Comment