Kereaktifan dan Keelektropositifan

Penerangan Perbezaan Kereaktifan Logam Alkali

Kereakdifan logam alkali bertambah apabila menuruni kumpulan.

Penerangan
 1. Semua atom logam alkali mempunyai satu elektron valens.
 2. Dalam tindak balas kimia , atom logam alkali akan melepaskan  elektron valens itu untuk membentuk ion bercas +1 dan mencapai konfigurasi elektron gas adi yang stabil. Kereaktifan  sesuatu logam alkali bergantung kepada kesenangan atom logam alkali menghilangkan elektron valensnya.
  Li → Li+ + e
  Na → Na+ + e
  K → K+ + e
 3. Apabila menuruni kumpulan I, saiz atom logam-logam alkali semakin bertambah.
 4. Ini bermakna elektron valens tunggal menjadi semakin jauh dari tarikan nukleus.
 5. Oleh itu, elektron tunggal di petala terluar atom ini menjadi longgar ditarik oleh nukleus.
 6. Keadaan ini mengakibatkan elektron valens tunggal itu menjadi semakin mudah dihilangkan untuk menghasilkan ion-ion bercas +1 semasa perpaduan kimia.
 7. Oleh itu, kereaktifan logam-logam alkali semakin bertambah apabila menuruni Kumpulan I.

Ringkasan 

 1. Semakin rendah kedudukan suatu unsur dalam kumpulan I, semakin reaktif unsur itu.
 2. Semakin jauh suatu elektron daripada nukleus, semakin lemah ikatan elektron itu oleh nukleus.

Leave a Comment