Unsur-unsur Peralihan

Unsur-unsur Peralihan dan Sifatnya

 1. Unsur-unsur peralihan ialah unsur-unsur yang terletak antara Kumpulan 2 dan 13 dalam Jadual Berkala.
 2. Unsur-unsur peralihan adalah jauh kurang reaktif berbanding dengan logam alkali (Kumpulan 1).
 3. Mereka tidak bertindak cepat dengan air dan oksigen seperti logam-logam alkali.

Sifat Fizik Am

Semua unsur peralihan adalah logam. Oleh itu, ia mempunyai sifat-sifat logam seperti:

 1. takat lebur dan takat didih yang tinggi
 2. keras,
 3. ketumpatan yang tinggi,
 4. kondiktur elektrik yang baik
 5. kekuatan tegangan yang tinggi
 6. permukaan berkilau,
 7. bersifat mulur
 8. boleh ditempa,

Ciri-ciri Istimewa Unsur-unsur Peralihan

Unsur-unsur peralihan mempunyai ciri-ciri istimewa seperti berikut:

 1. Membentuk ion atau sebatian yang berwarna
 2. Menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza dalam sebatiannya
 3. membentuk ion kompleks
 4. bertindak sebagai mangkin

Unsur-unsur Peralihan Menpunyai Ion-ion Berwarna

Jadual di bawah menunjukkan warna bagi beberapa ion unsur-unsur peralihan.

IonWarna
Fe2+Hijau
Fe3+Perang
Cr3+Hijau
Mn2+Merah Jambu
Cu2+Biru

Unsur Unsur Peralihan Menunjukkan Pelbagai Keadaan Pengoksidaan

Jadual di bawah menunjukkan keadaan pengoksidaan bagi beberapa unsur peralihan. Unsur-unsur peralihan biasanya mempunyai lebih daripada 1 keadaan pengoksidaan.

Unsur-unsur PeralihanKeadaan Pengoksidaan
Fe+2, +3
Cu+1, +2
Mn+2, +4, +6, +7

Unsur-unsur Peralihan Membentuk Ion Kompleks

xxx

Unsur-unsur Peralihan bertindak Sebagai Mangkin

xxx

Leave a Comment