Menghitung Perubahan Haba

Perubahan haba dalam tindak balas kimia berkadar langsung dengan bilangan mol bahan tindak balas yang mengambil bahagian dalam tindak balas atau bilangan mol hasil tindak balas yang dihasilkan.

Contoh 1:

N (g) + ½ O2 (g) → NO2 (g) ∆H = +66 kj mol-1

Hitung perubahan haba apabila 0.1 mol nitrogen dioksida terbentuk dalam tindak balas yang ditunjukkan di atas.
Jawapan:

Perubahan haba = 0.1 x 66kJ = 6.6 kJ

Contoh 2:

C(s) + O2(g) → CO2 (g)   ∆H=  393.5kJ mol-1

Berapa banyak tenaga yang dibebaskan apabila 4g karbon membakar sepenuhnya dalam oksigen berlebihan. (Jisim atom relatif karbon = 12)

Jawapan:
Bilangan mol karbon


Jumlah haba yang dibebaskan

Contoh 3:

CH3OH(l) +  O2 (g)
→ CO2 (g) + 2H2O (l)     ∆H =  560 kJ mol-1

Cari jisim alkohol yang perlu dibakar dalam oksigen berlebihan untuk membebaskan 140 kJ tenaga haba.
[Jisim atom relatif: H = 1; C = 12; 0 = 16]

Jawapan:
Bilangan mol alkohol


Jisim molekul relatif CH3OH
= 12 + 3 (1) + 16 + 1 = 32

Jisim alkohol = 0.25 mol x 32g/mol = 8g

Contoh 4:

Hitungkan perubahan haba apabila serbuk zink yang berlebihan ditambahkan ke dalam 50cm³ larutan kuprum (II) sulfat  0.2 mol dm-3

CuSO4(ak) + Zn(p) → ZnSO4(ak) + Cu(p)
∆H =  190 kJ mol-1

Jawapan:
Bilangan mol larutan sulfat kuprum (II) sulfat

Perubahan haba = 0.01 x 190kJ = 1.9kJ

Contoh 5:

Diberi haba pembakaran karbon kepada CO2 ialah -393.5kJ/mol. Hitungkan haba yang dibebaskan semasa pembentukan 35.2g CO2 daripada pembakaran karbon dalam oksigen berlebihan.
Jawapan:
Jisim molekul relatif karbon dioksida
= 12 + 2 (16) = 44

Bilangan mol karbon dioksida
= 35.2 / 44 = 0.8 mol

Daripada persamaan tindak balas
C + 
O2  CO2

1 mol karbon menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida, oleh itu bilangan mol karbon = 0.8 mol

Haba dibebaskan = 0.8 x 393.5kJ = 314.8 kJ