Menhitung Haba Tindak Balas

Haba tindak balas bagiu suatu tindak balas boleh dihitungkan dengan menggunakan formula berikut:
\[\begin{gathered}
{\text{Haba tindak balas, }}\Delta {\text{H}} \hfill \\
{\text{ = }}\frac{{{\text{Perubahan tenaga}}}}{{{\text{Bilangan mol bahan/hasil tindak balas}}}} \hfill \\
\end{gathered} \]

Perubahan haba dapat dikira dengan menggunakan persamaan

Q = mcθ

m = jisim bahan yang menyerap haba
c = muatan haba tentu bagi bahan yang menyerap haba
θ = perubahan suhu

Nota penting:

  1. Kita selalu menggunakan muatan haba tentu air sebagai penghampiran kepada muatan haba tentu semua jenis larutan berair.
  2. Kita juga menggunakan ketumpatan air sebagai penghampiran kepada ketumpatan semua larutan berair.
  3. Oleh kerana ketumpatan air adalah 1g / cm³, oleh itu setiap cm³ larutan / air sama dengan 1 g. Contohnya 50cm³ ≡ 50g dan 200cm³ ≡ 200g.

Contoh 1:
Apabila 50 cm³ asid sulfurik ditambahkan ke dalam 40 cm³ larutan kalium hidroksida, suhu larutan meningkat daripada 29.0 ° C ke 42.0 ° C. Hitung perubahan tenaga haba dalam tindak balas ini. (Muatan haba tentu larutan = 4.2 Jg-1 ° C-1)

Jawapan:

m = 50 cm³ + 40 cm³ = 90 cm³
c = 4.2 Jg-1°C-1
θ = 42 – 29 = 13°C

Perubahan tenaga haba
= mcθ
= (90)(4.2)(13) = 4914J

Contoh 2:
Apabila 20 cm³ larutan kalium karbonat ditambah ke dalam 20 cm³ larutan kalsium nitrat dan campuran dikacau dengan segera. Suhu larutan berubah daripada 29.5 ° C ke 28.0 ° C. Hitung perubahan tenaga haba dalam tindak balas ini. (Muatan haba tentu larutan = 4.2 Jg-1 ° C-1)

Jawapan:

m = 20 cm³ + 20 cm³ = 40 cm³
c = 4.2 Jg-1°C-1
θ = 29.5 – 28 = 1.5°C

Perubahan haba
= mcθ
= (40)(4.2)(1.5) = 252J

Contoh 3:
Apabila 100 cm³ asid hidroklorik, 2 mol/dm³ ditambahkan ke dalam 100 cm³ natrium hidroksida, 2 mol/dm³, suhu campuran meningkat daripada 28.5 ° C kepada 42.0 ° C. Cari haba peneutralan tindak balas.
[Muatan haba tentu larutan = = 4.2 Jg-1 ° C-1, ketumpatan larutan = 1 g/cm³]

Jawapan:
Persamaan kimia tindak balas,

HCl + NaOH → KCl + 2H2O

Bilangan mol asid hidroklorik,
\[\begin{gathered}
n = \frac{{MV}}{{1000}} \hfill \\
n = \frac{{(2.0)(100)}}{{1000}} \hfill \\
n = 0.2mol \hfill \\
\end{gathered} \]
Bilangan mol natrium hidroksida,
\[\begin{gathered}
n = \frac{{MV}}{{1000}} \hfill \\
n = \frac{{(2.0)(100)}}{{1000}} \hfill \\
n = 0.2mol \hfill \\
\end{gathered} \]

Bilangan mol air dihasilkan = 0.2 mol

Perubahan tenaga haba,
= mcθ
= (100+100)(4.2)(42.0-28.5) = 11340J

Haba peneutralan,
\[\begin{gathered}
\Delta {\text{H = }}\frac{{{\text{Perubahan haba}}}}{{{\text{Bilangan mol air dihasilkan}}}} \hfill \\
\Delta {\text{H = }}\frac{{11340}}{{0.2}} \hfill \\
\Delta {\text{H = 56700Jmo}}{{\text{l}}^{ – 1}} \hfill \\
\end{gathered} \]