Haba Pembakaran

Pembakaran Pembakaran ialah tindak balas di mana satu bahan membakar sepenuhnya di dalam oksigen berlebihan. Contohnya, pembakaran metana dalam oksigen berlebihan menghasilkan karbon dioksida dan air.CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Semua pembakaran bahan api adalah tindak balas eksotermik. Haba Pembakaran Haba Pembakaran satu bahan ialah tenaga haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan … Read more

Haba Peneutralan

Revision Notes Haba peneutralan ialah tenaga haba dibebaskan apabila asid bertindak balas dengan bes dan menghasilkan satu mol air. Semua pengukuran dibuat dalam keadaan piawai. Contoh haba tindak balas peneutralan ialah perubahan haba yang diperoleh dalam tindak balas antara natrium hidroksida dan asid hidroklorik. Persamaan bagi tindak balas ini ialah NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) … Read more

Haba Penyesaran

Haba penyesaran ialah perubahan tenaga apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif Tindak balas penyesaran berlaku apabila logam yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia menggantikan logam di bawahnya dari larutan garamnya. Haba penyesaran ialah perubahan tenaga apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh … Read more

Haba Pemendakan

Haba pemendakan ialah perubahan tenaga apabila satu mol mendakan terbentuk daripada ionnya. Tindak balas pemendakan berlaku apabila dua larutan yang mengandungi kation dan anion bagi satu garam tidak larut dicampur bersama. Tindak balas ini dikenali sebagai tindak balas penguraian berganda dan digunakan untuk menyediakan garam yang tidak larut. Haba pemendakan adalah perubahan tenaga apabila satu … Read more

Menhitung Haba Tindak Balas

Haba tindak balas bagiu suatu tindak balas boleh dihitungkan dengan menggunakan formula berikut:[begin{gathered}{text{Haba tindak balas, }}Delta {text{H}} hfill \{text{ = }}frac{{{text{Perubahan tenaga}}}}{{{text{Bilangan mol bahan/hasil tindak balas}}}} hfill \end{gathered} ] Perubahan haba dapat dikira dengan menggunakan persamaan Q = mcθ m = jisim bahan yang menyerap habac = muatan haba tentu bagi bahan yang menyerap habaθ … Read more

Menghitung Perubahan Haba

Perubahan haba dalam tindak balas kimia berkadar langsung dengan bilangan mol bahan tindak balas yang mengambil bahagian dalam tindak balas atau bilangan mol hasil tindak balas yang dihasilkan. Contoh 1: N (g) + ½ O2 (g) → NO2 (g) ∆H = +66 kj mol-1 Hitung perubahan haba apabila 0.1 mol nitrogen dioksida terbentuk dalam tindak … Read more

Haba Tindak Balas

Haba tindak balas ialah perubahan haba dalam suatu tindak balas pada keadaan piawai apabila satu mol bahan tindak balas tertentu bertindak atau satu mol hasil tindak balas terbentuk. Haba tindak balas ditandakan dengan simbol ∆H. Unit haba tindak balas, ΔH ialah kJmol-1. Sekiranya tindak balas adalah eksotermik, ∆H menunjukkan nilai negatif. Sebaliknya, jika  tindak balas … Read more

Tenaga Haba dan Ikatan Kimia

Hubungan antara Perubahan Tenaga dengan Pemecahan/Pembentukan Ikatan Semasa tindak balas, tenaga mesti dibekalkan untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas, dan tenaga akan dibebaskan ketika ikatan terbentuk dalam hasil tindak balas. Jumlah tenaga yang diserap atau dibebaskan bergantung kepada kekuatan ikatan. Sekiranya jumlah tenaga yang dibebaskan semasa proses membentuk ikatan lebih tinggi daripada jumlah tenaga … Read more

Gambarajah Aras Tenaga

Apabila tindak balas kimia berlaku, sejumlah haba dilepaskan atau diserap. Perubahan tenaga dalam tindak balas kimia dapat ditunjukkan dengan gambarajah tahap tenaga. Gambarajah tahap tenaga ialah graf yang menunjukkan perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. Tindak balas eksotermik Rajah di bawah menunjukkan gambarajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik. Kita dapat melihat bahawa tenaga menurun … Read more

Perubahan Tenaga Dalam Tindak Balas Kimia

Tindak balas kimia boleh dikategorikan kepada tindak balas eksotermik tindak balas endotermik Tindak Balas Eksotermik Tindak balas eksotermik adalah tindak balas di mana tenaga haba dihebaskan ke persekitaran suhu persekitaran akan naik hasil tindak balas mempunyai kandungan tenaga yang lehih rendah daripada bahan tindak balas Contoh-contoh tindak balas eksotermik: Tindak balas peneutralan Contoh: Peneutralan di … Read more