Pengoksidaan dan penurunan sebagai Penambahan atau Kehilangan Oksigen atau Hidrogen

Pengoksidaan dan Penurunan dari Segi Penerimaan dan Kehilangan Oksigen atau hidrogen

 1. Pengoksidaan ialah proses penambahan oksigen. Satu bahan dikatakan mengalami pengoksidaan apabila ia menerima oksigen. Contohnya
  (Magnesium dioksidakan kepada magnesium oksida.)
 2. Pengoksidaan juga ditakrifkan sebagai proses yang melibatkan kehilangan hidrogen. Satu bahan dikatakan mengalami pengoksidaan apabila ia menghilang hidrogen. Contohnya
  (Hidrogen sulfida menghilang hidrogen dan dioksidakan kepada sulfur.)
 3. Penurunan ialah proses kehilangan oksigen. Satu bahan dikatakan mengalami penurunan apabila ia menghilang oksigen. Contohnya
  (Kuprum(II) oksida menghilang oksigen dan diturunkan kepada logam kuprum.)
 4. Penurunan juga ditakrifkan sebagai proses penerimaan hidrogen. Satu bahan dikatakan mengalami penurunan apabila ia menerima hidrogen. Contohnya
  (Klorin menerima hidrogen dan diturunkan kepada hidrogen klorida).
Contoh-contoh Lain


Leave a Comment