Keisomeran Dalam Alkohol

Isomerisma alkohol adalah disebabkan:
  1. Kedudukan kumpulan hidroksil
  2. Kehadiran cabang (kumpulan alkil) dalam molekul

Contoh
Isome-isomer propanol

Isomer-isomer butanol


Leave a Comment