Menentukan Formula Sebatian Ion

Meramalkan Formula Sebatian Ion

 1. Kita boleh meramalkan cas bagi sesuatu ion dengan merujuk kepada kumpulannya.
 2. Jadual di bawah menunjukkan cas ion terbentuk dengan kumpulannya.
  KumpulanCas Ion
  1+1
  2+2
  13+3
  15-3
  16-2
  17-1
 3. Seterusnya, daripada cas ion, kita boleh meramalkan formula sebatian ionik dengan mengimbangi cas positif dan negatif.
 4. Jadual di bawah menunjukkan formula sebatian yang terbentuk daripada kumpulan-kumpulan yang berlainan.
Unsur-unsur
Formula Sebatian Ion
Contoh
Atom Logam, MAtom Bukan Logam, N
Kumpulan 1
Kumpulan 15
 M3N
Na3N
Kumpulan 1
Kumpulan 16
M2N
K2O
Kumpulan 1
Kumpulan 17
MN
LiCl
Kumpulan 2
Kumpulan 15
M3N2
Ca3N2
Kumpulan 2
Kumpulan 16
MN
MgO
Kumpulan 2
Kumpulan 17
MN2
BaBr2
Kumpulan 13
Kumpulan 15
MN
AlN
Kumpulan 13
Kumpulan 16
M2N3
Al2O3
Kumpulan 13
Kumpulan 17
MN3
AlI3

Leave a Comment