Kegunaan Sebatian Kovalen Sebagai Pelarut

Revision Notes Air Sebagai Pelarut Air boleh melarutkan kebanyakan sebatian. Oleh itu, ia dikenali sebagai pelarut semesta. Air merupakan pelarut dwikutub yang boleh melarutkan kebanyakan sebatian ion. Bagaimanapun, kebanyakan sebatian kovalen tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Pelarut Organik Sebatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Oleh itu, banyak … Read more

Sifat-sifat Sebatian Ion Kovalen

Molekul Ringkas Sebatian kovalen boleh dibahagi kepada 2 jenis Sebatian molekul ringkas Sebatian molekul raksasa Molekul Ringkas Kebanyakan sebatian kovalen terdiri daripada unit-unit molekul yang ringkas dan berasingan seperti ditunjukkan di dalam rajah di atas. Daya-daya di antara molekul-mulekul merupakan daya Van der Waals yang lemah. Sifat-sifat Fizik Sebatian Kovalen Bermolekul Ringkas Terdiri daripada molekul-molekul … Read more

Sifat-sifat Sebatian Ion

Sifat-sifat Fizik – Sebatian Ion Struktur Sebatian Ion Sebatian ion ( elektrovalen ) terdiri daripada ion-ion ( kation dan anion ) yang disusun dengan teratur dan padat pada kedudukan tetap seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah kanan. Ion-ion ini boleh membentuk satu struktur kekisi raksasa dengan ikatan ion di antara ion-ion yang bertentangan cas. Ikatan … Read more

Meramalkan Formula Molekul Kovalen

https://youtu.be/LfOleYdHRBQhttps://youtu.be/VIsk0QGUGUA Meramalkan Formula Molekul Sebatian Kovalen https://youtu.be/XWtY72-Db9k Sama seperti sebatian ion, formula molekul sebatian kovalen dapat diramalkan dengan merujuk kepada kumpulannya dalam Jadual Berkala. Kita dapat meramalkan formula sebatian kovalen dengan merujuk kepada valensi atom-atom dalam molekul. Valensi suatu atom adalah sama dengan bilangan elektron yang diterima atau dilepaskan untuk mencapai susuan elektron oktet. Contohnya, … Read more

Pembentukan Ikatan Ganda Tiga

Pembentukan Ikatan Ganda Tiga https://youtu.be/fzb5wliDACM Ikatan kovalen ganda tiga ialah jenis ikatan kovalen yang terbentuk melalui perkongsian tiga pasang elektron antara dua atom bukan logam. Contoh ikatan ganda tiga ialah ikatan yang terbentuk dalam molekul nitrogen, N2. Pembentukan Molekul Nitrogen Setiap atom nitrogen yang mempunyai susunan elektron 2.5. Ia memerlukan tiga lagi elektron untuk memperoleh … Read more

Pembentukan Ikatan Ganda Dua

Pembentukann Ikatan Ganda Dua https://youtu.be/t2IoGo25DnUhttps://youtu.be/jNhB_5fBk4A Pembentukan Molekul Oksigen Atom oksigen mempunyai susunan elektron 2.6.Ia memerlukan dua lagi elektron valens untuk mencapai susunan elektron yang stabil (susunan elektron oktet). Oleh itu, dua atom oksigen, masing-masing menyumbangkan dua elektron valens untuk berkongsi. Akibatnya, kedua-dua elektron itu terikat secara kimia untuk membentuk molekul kovalen O2. Jenis ikatan ini … Read more

Pembentukan Ikatan Tunggal

Ikatan Kovalen – Bilangan Ikatan https://youtu.be/hFPsI8iJ5AE Bilangan Ikatan Terdapat 3 jenis ikatan kovalen: Ikatan tunggal – Atom-atom membahagi 1 pasang elektron Ikatan ganda dua – Atom-atom membahagi 2 pasang elektron Ikatan ganda tiga – Atom-atom membahagi 3 pasang elektron Contoh Bilagan Elektron Contoh dan Jenis Ikatan Kovalen 1 pasang Jenis ikatan kovalen: Ikatan tunggal 2 pasang Jenis … Read more

Ikatan Kovalen

Ikatan Kovalen Ikatan kovalen terbentuk apabila bukan logam bergabung dengan bukan logam secara berkongsi elektron untuk menghasilkan molekul. Molekul yang terbentuk dipanggil molekul kovalen. Bukan logam biasanya berasal daripada Kumpulan 15, 16 dan 17 Jadual Berkala yang mempunyai 5, 6 atau 7 elektron valens. Beberapa unsur bukan logam dari kumpulan 14 seperti karbon dan silikon … Read more

Menentukan Formula Sebatian Ion

Meramalkan Formula Sebatian Ion Kita boleh meramalkan cas bagi sesuatu ion dengan merujuk kepada kumpulannya. Jadual di bawah menunjukkan cas ion terbentuk dengan kumpulannya. Kumpulan Cas Ion 1 +1 2 +2 13 +3 15 -3 16 -2 17 -1 Seterusnya, daripada cas ion, kita boleh meramalkan formula sebatian ionik dengan mengimbangi cas positif dan negatif. … Read more

Ikatan Ion

Ikatan ion Sebatian ion ( sebatian elektrovalen ) terbentuk apabila suatu logam berpadu dengan suatu bukan logam. Logam berasal dari kumpulan 1, 2 dan 13 Jadual Berkala atau dari unsur-unsur peralihan, manakala bukan logam berasal dari kumpulan 15, 16 dan 17 Jadual Berkala. Dalam pembentukan sebatian ion, atom logam melepaskan semua elektron valensnya untuk mencapai … Read more