Pembentukan Ikatan Ganda Dua

Pembentukann Ikatan Ganda Dua https://youtu.be/t2IoGo25DnUhttps://youtu.be/jNhB_5fBk4A Pembentukan Molekul Oksigen Atom oksigen mempunyai susunan elektron 2.6.Ia memerlukan dua lagi elektron valens untuk mencapai susunan elektron yang stabil (susunan elektron oktet). Oleh itu, dua atom oksigen, masing-masing menyumbangkan dua elektron valens untuk berkongsi. Akibatnya, kedua-dua elektron itu terikat secara kimia untuk membentuk molekul kovalen O2. Jenis ikatan ini … Read more

Pembentukan Ikatan Tunggal

Ikatan Kovalen – Bilangan Ikatan https://youtu.be/hFPsI8iJ5AE Bilangan Ikatan Terdapat 3 jenis ikatan kovalen: Ikatan tunggal – Atom-atom membahagi 1 pasang elektron Ikatan ganda dua – Atom-atom membahagi 2 pasang elektron Ikatan ganda tiga – Atom-atom membahagi 3 pasang elektron Contoh Bilagan Elektron Contoh dan Jenis Ikatan Kovalen 1 pasang Jenis ikatan kovalen: Ikatan tunggal 2 pasang Jenis … Read more

Ikatan Kovalen

Ikatan Kovalen Ikatan kovalen terbentuk apabila bukan logam bergabung dengan bukan logam secara berkongsi elektron untuk menghasilkan molekul. Molekul yang terbentuk dipanggil molekul kovalen. Bukan logam biasanya berasal daripada Kumpulan 15, 16 dan 17 Jadual Berkala yang mempunyai 5, 6 atau 7 elektron valens. Beberapa unsur bukan logam dari kumpulan 14 seperti karbon dan silikon … Read more

Menentukan Formula Sebatian Ion

Meramalkan Formula Sebatian Ion Kita boleh meramalkan cas bagi sesuatu ion dengan merujuk kepada kumpulannya. Jadual di bawah menunjukkan cas ion terbentuk dengan kumpulannya. Kumpulan Cas Ion 1 +1 2 +2 13 +3 15 -3 16 -2 17 -1 Seterusnya, daripada cas ion, kita boleh meramalkan formula sebatian ionik dengan mengimbangi cas positif dan negatif. … Read more

Ikatan Ion

Ikatan ion Sebatian ion ( sebatian elektrovalen ) terbentuk apabila suatu logam berpadu dengan suatu bukan logam. Logam berasal dari kumpulan 1, 2 dan 13 Jadual Berkala atau dari unsur-unsur peralihan, manakala bukan logam berasal dari kumpulan 15, 16 dan 17 Jadual Berkala. Dalam pembentukan sebatian ion, atom logam melepaskan semua elektron valensnya untuk mencapai … Read more

Pembentukan Ion

Pembentukan Ion https://youtu.be/fcTlKwDbxRc Ion ialah zarah-zarah yang membawa cas positif atau cas negatif. Contohnya Ca2+, O2-, SO42- . Semua unsur kumpulan 1, 2, dan 13 mempunyai 1, 2 dan 3 elektron valens masing masing. Dalam tindak balas kimia, atom-atom unsur ini cenderung untuk melapaskan semua elektron valens untuk mencapai susunan elektron gas adi yang stabil. Selepas melepaskan … Read more

Pembentukan Ikatan Kimia

Ikatan Kimia Atom-atom unsur bukan kumpulan 18 boleh berpadu melalui dua jenis ikatan kimia, iaitu ikatan ionik ( ikatan elektrovalen ), –logam dengan bukan logam. ikatan kovalen — bukan logam dengan bukan logam. Ikatan Ion (Elektrovalen) (Ikatan Ion) Dengan melepaskan elektron atau menerima elektron, atom-atom akan membentuk ion-ion. Ion-ion yang bertentangan cas akan menarik antara … Read more

Kestabilan Gas Adi

https://youtu.be/9Kpvfj9evJwhttps://youtu.be/rRVc-5OPUQMhttps://youtu.be/bX3zU03fZPc Kestabilan Gas Adi Kestabilan Gas Adi Gas adi wujud sebagai zarah monoatom di dalam alam sekitar. Ia merupakan unsur yang paling stabil dan tidak reaktif secara kimia. Gas adi mempunyai susunan duplet ( helium ) dan susunan oktet yang sangat stabil. Susunan Elektron Duplet dan Oktet Rajah di atas menunjukkan struktur atom bagi 4 … Read more